Site logo

Eri avoimista tietolähteistä kerätty virkistysreittiaineisto. Kattaa Lounais-Suomen alueen. Aineistoa käytettäessä on hyvä muistaa, että osa reiteistä on haettu eri lähteistä (mm. SYKE, Varsinais-Suomen ELY‐keskus, Varsinais‐Suomen liitto ja LIPAS). Tämän lisäksi MML:n aineistoa on käytetty reittien digitoinnissa avuksi. Aineisto on koostettu syksyllä 2015.

Aineistoon sisältää seuraavat reittikokonaisuudet:

 • Turun kulttuuriulkoilureitit (Aineiston virheitä korjattu manuaalisesti 8.–9.9.2015)
 • Paavon polut (Aineiston virheitä korjattu manuaalisesti 15.9.2015, Virtuaalisia paavonpolkuja ei ole lisätty. Nämä ovat siis reittejä, joita ei ole maastoon merkitty vaan ovat olemassa vain “virtuaalisesti”.)
 • Kuhankuonon retkeilyreitistö
 • Pomponrahkan luontopolku
 • Raukkaan reitti (Digitoitu Lounaispaikassa paperisen kartan perusteella).
 • Matkailu‐ ja museotiet (aineisto: Tieverkkodataa Lounais‐Suomen alueelta)
 • Kuninkaantie, Saariston rengastie (huom reittiin lisätty osuus naantalista kaarinaan),
 • Postitie, Taikayöntie, Hämeen härkätie, Rantatie
 • LIPAS‐aineisto (hyvin paljon erilaisia reittejä eri kunnista)
 • Kemiön pyöräreitti (http://www.saaristo.org/index.php?page=158&lang=1)
 • Maskun Rivieran kunto‐/hiihtorata (saatu Maskun kunnalta aineisto 24.8.2015)
 • Maskun kunnan kuntorata ja Askaisten kuntorata lisätty (digitointi, .pdf kartta maskun kunnan sivuilta + MML taustakartta).
 • Paimion ulkoilureitit
 • Marttilan eräreitistö
 • Valpperin hiihtokeskuksen reitti (Laitila) lisätty nettisivuilla olevan karttojen perusteella. Kartat eivät välttämättä näytä aivan kaikkia alueen latuja http://www.nousiaistenalku.net/hiihtokeskus/
 • Säkylän maisemareitti ja luontoreitti (http://www.sakyla.fi/fi/vapaa‐aika/Liikuntapalvelut/liikunta‐alueet/luontopolut)
 • Paraisten ulkoilureitit (Paraisten opaskartasta)
 • Harjureitti (Myllylähteen osa puuttuu aineistosta)
 • Velhoveden kierros (Maakuntakaavasta irroitett ja nettisivujen kartan avulla digitoitu).
 • Aura‐ ja Paimionjoen melontareitit (Maakuntakaavasta irroitettu ja nettisivujen kartan avulla digitoitu). pistemäiset kohteet puuttuvat, digitoitu MML peruskartan päälle

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Geographical Coverage
Publicerad 19.11.2015
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Lounais-Suomen virkistysreitit. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 19.09.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus