Site logo

Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnat

Aineisto sisältää listauksen Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnoista.

Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on UTF-8.

Kentät

  • Tiedontuottaja
  • Rajapinta (Aineiston nimi)
  • URL

Data och resurser

Mer information

Administratör Lounaistieto
Administratörens webbplats www.varsinais-suomi.fi
Publicerad 12.05.2016
Uppdaterad 22.04.2020
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnat. The maintainer of the dataset is Lounaistieto. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 11.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(145)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus