Site logo

Aineistossa on esitetty Varsinais-Suomen lukioiden saavutettavuus tieverkkoa pitkin vuonna 2013. Aineisto on Varsinais-Suomen liiton vuosina 2012–2013 keräämä ja osoitepaikantama, ja Varsinais-Suomen kuntien vuoden 2013 alussa tarkistama aineisto lukioista maakunnan alueelta. Lukioiden saavutettavuutta on aineistossa kuvattu muutaman kilometrin välein tuotetuin saavutettavuusvyöhykkein, jotka on luotu Digiroad 2011 -aineiston pohjalta.

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats www.varsinais-suomi.fi
Publicerad 13.08.2013
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Lukioiden saavutettavuus. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 14.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(69)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus