Site logo

Luontoinventoinnit Salon seudulla - Luontoinventoiinnit Salon seudulla WMS-rajapinta


Från sammanfattningen av detta dataset

Luontoinventoinnissa on määritetty arvokkaat luontokohteet. Inventointi perustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Luontokohteiden valinnan kriteerinä on ollut ensisijaisesti...

Källa: Luontoinventoinnit Salon seudulla

Mer information

Fält Värde
Format WMS