Site logo

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa - Maakunnallisesti arvokkaat alueet Varsinais-Suomessa WMS-rajapinta


Från sammanfattningen av detta dataset

Aineisto on luokiteltu kahteen luokkaan: M-luokkaan kuuluvat ovat maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja V+M luokkaan kuuluvat alueet sellaisia, joiden sisällä osa alueesta on...

Källa: Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa

Mer information

Fält Värde
Format WMS