Site logo

Maakuntakaavojen suojelumerkinnät

Maakuntakaavojen suojelumerkinnät on rajapintapalvelu (WMS ja WFS), jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Suojelukohdemerkinnät aluevarauksina, osa-alueina, viivoina ja pisteinä, Suojelualueiden aluevaraukset, Luonnonsuojelualueiden aluevaraukset, Muinaismuistoalueiden aluevaraukset, Rakennussuojelualueiden aluevaraukset, Muut suojeluarvoja sisältävät kaavamerkinnät aluevarauksina, osa-alueina, pisteinä ja viivoja.

Palvelu perustuu yhtenäisiin HAME-tietomallin mukaisiin maakuntakaavayhdistelmiin, joista on koottu valtakunnallisiksi tietotuotteiksi suojeluteemaan liittyviä kaavamerkintöjä. Suojelumerkintöihin sisältyvät erillisinä karttatasoina S-, SL-, SM-, ja SR-merkinnät ja yhdistettynä aineistona muut suojeluarvoja (luonto-/kulttuuri-/ympäristöarvoja) sisältävät merkinnät. Koosteisiin sisältyy kaavamerkintöjä niistä maakunnista, jotka ovat vieneet aineistojaan yhtenäiseen tietomalliin. Saatavilla on kaava-aineistoja Varsinais-Suomen, Pohjanmaan, Lapin, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Uudenmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kymenlaakson ja Keski-Suomen maakunnista. Aineistoja päivitetään sitä mukaa, kun maakuntaliitot vievät aineistojaan tietomalliin.

Palvelu on toteutettu syksyllä 2019 osana Paikkatietoalustan Maakunta-osahanketta. Hankkeen tavoitteena on ollut demonstroida yhtenäisen tietomallin tuomia etuja valtakunnallisten tietopalvelujen mahdollistajana. Aineistoja hallinnoi Varsinais-Suomen liitto/Lounaistieto.

Aineisto on ladattavissa GeoPackage-muodossa. GeoPackage on avoin, OGC:n standardoima tietokantapohjainen tiedostomuoto, jossa eri geometriatyypit on tallennettu omiin tauluihinsa. GeoPackage-tiedosto tietokantatauluineen voidaan tuoda esim. QGIS-ohjelmaan. https://www.geopackage.org/

Data och resurser

Mer information

Administratör Lounaistieto
Publicerad 05.12.2019
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/5a326252-c110-47eb-979a-14caa874d69f
Grupper
Områden
Global ID FI1001282
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Maakuntakaavojen suojelumerkinnät. The maintainer of the dataset is Lounaistieto. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 11.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(55)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus