Site logo

Maakuntakaavojen tuulivoimamerkinnät

Maakuntakaavojen tuulivoimamerkinnät on rajapintapalvelu (WMS ja WFS), jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Tuulivoima-alueet aluevarauksina ja osa-alueina, Tuulivoimalat pisteinä, Energianhuollon alueet aluevarauksina ja Energianhuollon alueet ja energianhuollon/-tuotannon kehittämisvyöhykkeet osa-alueina, viivoina ja pisteinä.

Palvelu perustuu yhtenäisiin HAME-tietomallin mukaisiin maakuntakaavayhdistelmiin, joista on koottu valtakunnallisiksi tietotuotteiksi tuulivoimaan liittyviä kaavamerkintöjä. Tuulivoimamerkintöihin sisältyvät erillisinä karttatasoina tv-merkinnät ja yhdistettynä aineistona tuulivoiman tukitoimintoja (energianhuollon ja -tuotannon alueita) sisältävät merkinnät. Koosteisiin sisältyy kaavamerkintöjä niistä maakunnista, jotka ovat vieneet aineistojaan yhtenäiseen tietomalliin. Saatavilla on kaava-aineistoja Varsinais-Suomen, Pohjanmaan, Lapin, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Uudenmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kymenlaakson ja Keski-Suomen maakunnista. Aineistoja päivitetään sitä mukaa, kun maakuntaliitot vievät aineistojaan tietomalliin. Aineistoja hallinnoi Varsinais-Suomen liitto/Lounaistieto.

Palvelu on toteutettu syksyllä 2019 osana Paikkatietoalustan Maakunta-osahanketta. Hankkeen tavoitteena on ollut demonstroida yhtenäisen tietomallin tuomia etuja valtakunnallisten tietopalvelujen mahdollistajana.

Aineisto on ladattavissa GeoPackage-muodossa. GeoPackage on  avoin, OGC:n standardoima tietokantapohjainen tiedostomuoto, jossa eri geometriatyypit on tallennettu omiin tauluihinsa. GeoPackage-tiedosto tietokantatauluineen voidaan tuoda esim. QGIS-ohjelmaan. https://www.geopackage.org/

Data och resurser

Mer information

Administratör Lounaistieto
Publicerad 05.12.2019
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/02c6bebb-fcd0-4fe4-b873-ef835854c401
Grupper
Områden
Global ID FI1001280
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Maakuntakaavojen tuulivoimamerkinnät. The maintainer of the dataset is Lounaistieto. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 22.02.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(28)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus