Site logo

Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa

Tämä aineisto sisältää 6Aika: CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hankkeessa tuotettua paikkatietoaineistoa kiviaineshuollon tukialueiksi mahdollisesti kelpaavista alueista Varsinais-Suomessa. Aineisto on syntynyt tarkastelemalla kiviaineshuollon edellytyksiä ja esteitä maakunnallisella tasolla, ja se on tarkoitettu tarkemman suunnittelun tueksi. Aineiston syntyprosessi ja hyödyntämismahdollisuudet on kuvattu erillisessä raportissa ”Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa”.

Data och resurser

Mer information

Administratör Lounaistieto
Administratörens webbplats www.lounaistieto.fi
Publicerad 05.09.2019
Uppdaterad 05.09.2019
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2019/Kiviaineshuollon_tukialueet_Varsinais-Suomessa.pdf
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa. The maintainer of the dataset is Lounaistieto. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 13.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(88)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus