Site logo

Meriliikennesatamat on poimittu Merenkulkulaitoksen meriliikennetilastosta, ja ne on digitoitu peruskartan avulla. Satamien sijainnit on merkitty karttaan pisteinä. Aineisto kattaa Varsinais-Suomen ja Tammisaaren seutukunnan alueet. Aineisto soveltuu meriliikennesatamien sijainnin tarkasteluun Varsinais-Suomen ja Tammisaaren seutukuntien alueella.

Data och resurser

Mer information

Grupper
Geographical Coverage
Administratörens webbplats www.varsinais-suomi.fi
Publicerad 10.06.2005
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Meriliikennesatamat 2005. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 22.10.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus