Site logo

Paimionjoen maisemamatkailu - Paimionjoen maisemamatkailu WMS-rajapinta


Från sammanfattningen av detta dataset

Paimionjokiyhdistys ry:n tuottamia kohdetietoja maisemallisesti merkittävistä kohteista Paimionjoen varrella. Aineisto sisältää Paimionjoen valuma-alueen rajauksen sekä joenuomat ja...

Källa: Paimionjoen maisemamatkailu

Mer information

Fält Värde
Format WMS