Site logo

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella kartoitettiin perinnemaisemia vuosina 1992–1997 osana valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Inventoinnissa kohteet luokiteltiin käyttöhistorian, hoitotilanteen ja kasvillisuuden perusteella valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M) tai paikallisesti (P) arvokkaiksi. Inventoinnit tehtiin maakuntakohtaisesti. Löydetyt alueet ovat yleensä varsin pienialaisia, keskimääräinen pinta-ala on 5,7 ha. Aineisto on tuotettu useissa projekteissa inventointien perusteella ja se soveltuu esimerkiksi erilaisten hoitotoimenpiteiden suunnitteluun.

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi
Publicerad 25.08.2008
Uppdaterad 25.08.2008
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Perinnemaisemat. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 05.04.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(28)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus