Site logo

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005 - Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005 WMS-rajapinta


Från sammanfattningen av detta dataset

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto, jota on käytetty mallinnettaessa Pulmankijoen virtausolosuhteita. Korkeusarvoja on tarkistettu kenttätutkimuksissa. Aineistossa on korkeuspisteitä,...

Källa: Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005

Mer information

Fält Värde
Format WMS