Site logo

Aineisto sisältää tiedon Varsinais-Suomen rannikon saarten liikenneyhteyksistä mantereeseen. Yhteydet on luokiteltu sen mukaan, onko mantereelle olemassa kiinteä siltayhteys, lossiyhteys vai liikennöikö saareen yhteysalus. Yhteystiedot pohjautuvat Maanmittauslaitoksen tiestöaineistoon sekä Merenkulkulaitoksen vuoden 2007 saaristoliikenteen aikatauluihin. Aineisto soveltuu saaristoliikenteen yhteyksien tarkasteluun Saaristomerellä.

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats www.varsinais-suomi.fi
Publicerad 02.09.2005
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Saarten liikenneyhteydet 2007. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 04.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(49)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus