Site logo

Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–98

Satakunnan luonnonsuojeluselvityksen 1995–1998 luontokartoitusaineistoa. Selvityksen on laatinut Satakuntaliiton toimeksiannosta Raimo Hakila. Luontokartoituksen tiedot perustuvat vuosina 1995–1998 tehtyihin maastoinventointeihin. Aineistoon liittyy kaksi osaraporttia; Hakila, R. (1997). Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–1998. Osaraportti I: Luonnontilan hallinnan opas. Satakuntaliitto 1997, sarja A:235 sekä Hakila, R. (2000), Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–1998. Osaraportti II: Luontokartoitusaineisto. Satakuntaliitto 2000, sarja A:249. Luonnonsuojeluselvityksen kohteet on digitoitu käsinpiirretystä aineistosta ja se soveltuu maankäytön suunnitteluun ja luontotutkimukseen.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats www.satakuntaliitto.fi
Publicerad 22.06.2000
Grupper
Områden
Licens Other (Open)
How to reference Källa: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–98. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 10.07.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licens

Annat (öppna)
[Open Data]

ÖppenhetRating

(55)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus