Site logo

Satakunnan rantaviiva 1900-luvun alun Senaatinkartassa

Rantaviiva-aineistot digitoitiin vuonna 2016 osana Satakuntaliiton ”Satakunnan tiestö 100 vuotta sitten” -projektia. Projektissa asemoitiin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Senaatin kartaston karttalehdet Satakunnan alueelta sekä 1920- ja 1930 -lukujen lehtijakoinen pitäjänkartasto. Kartta-aineisto asemoitiin nykyiselle peruskartalle karttalehtikohtaisesti asemointipisteiden avulla, jonka jälkeen karttojen ja kirjallisten lähteiden tietojen perusteella luotiin vektoritaso piirtämällä vanhaa rantaviivaa kuvaava viiva kartan osoittamalle sijainnille. Aineiston suositeltava tarkastelumittakaava on 1:20 000 – 1:100 000.

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats http://www.satakuntaliitto.fi/
Publicerad 22.06.2018
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Satakunnan rantaviiva 1900-luvun alun Senaatinkartassa. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 07.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(56)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus