Site logo

Senaatin kartastoksi kutsutaan Venäjän armeijan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa suorittamien kartoitusten tuloksena syntynyttä kartastoa. Satakunnan alueen kartta lehdet asemoitiin vuonna 2016 osana Satakuntaliiton ”Satakunnan tiestö 100 vuotta sitten” -projektia. Aineisto jakautuu 1:21 000 mittakaavan ja 1:42 000 mittakaavan karttalehtiin. Varsinkin 1:42 000 mittakaavan lehtien osalta aineisto on sijainniltaan paikoitellen epätarkka. Alkuperäinen Senaatin karttojen aineisto on peräisin Kansallisarkiston kartta-arkistosta.

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats http://www.satakuntaliitto.fi/
Publicerad 13.08.2018
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Satakunnan Senaatin kartasto. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 11.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(79)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus