Site logo

Soranotto-aineisto sisältää luonnonvaroja hyödyntävän soranoton alueet Varsinais-Suomessa. Aineisto sisältää soranottoalueet sekä tietoa myönnetyistä soranottoluvista ja niiden voimassaoloajoista. Aineisto ei sisällä tietoa jatkoluvista. Paikkatietoaineistoon on lisätty siitä selvästi puuttuva Sandön alue Life COASTRA-projektin yhteydessä. Aineisto on tuotettu lupa-asiakirjojen avulla ja se soveltuu luonnonvaroja hyödyntävän soranoton alueiden sekä myönnettyjen soranottolupien ja niiden voimassaolon tarkasteluun Varsinais-Suomen alueella.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats www.varsinais-suomi.fi
Publicerad 08.09.2005
Grupper
Områden
Licens Other (Open)
How to reference Källa: Soranoton alueet 2005. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 21.01.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licens

Annat (öppna)
[Open Data]

ÖppenhetRating

(16)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus