Site logo

Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset

Turun kaupungin historialliset kunta- ja osakuntaliitokset 1930-luvulta nykypäivään (2011). Raja-aineisto on digitoitu Varsinais-Suomen liitossa perustuen Olavi Laisaaren teoksessa ”Turun yleiskaava ja kaupungin kehittämisohjelma” (1952) sekä Veikko Laakson teoksessa ”Åbo stads historia 1918–1970” (1980) julkaistuihin karttakuviin. Aineisto soveltuu yleispiirteiseen teemakarttakäyttöön.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats www.varsinais-suomi.fi
Publicerad 23.11.2012
Grupper
Områden
Licens Other (Open)
How to reference Källa: Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 15.07.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licens

Annat (öppna)
[Open Data]

ÖppenhetRating

(49)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus