Site logo

Turun kansallinen kaupunkipuisto

Aineisto sisältää Turun kansallisen kaupunkipuiston eli Turun kulttuuripääkaupunkipuisto 2011:n aluerajauksen. Aluetta koskee hoito- ja käyttösuunnitelma. Ympäristöministeriö on tehnyt päätöksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta 5.6.2013.

Alkuperäinen formaatti MapInfo TAB (aineistopaketissa myös ESRI shp), ETRS89 / GK23FIN

Data och resurser

Mer information

Grupper
Geographical Coverage
Administratör Turun kaupunki
Publicerad 26.06.2015
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Turun kansallinen kaupunkipuisto. The maintainer of the dataset is Turun kaupunki. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 22.08.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus