Site logo

Aineisto sisältää Turun kansallisen kaupunkipuiston eli Turun kulttuuripääkaupunkipuisto 2011:n aluerajauksen. Aluetta koskee hoito- ja käyttösuunnitelma. Ympäristöministeriö on tehnyt päätöksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta 5.6.2013.

Alkuperäinen formaatti MapInfo TAB (aineistopaketissa myös ESRI shp), ETRS89 / GK23FIN

Data och resurser

Mer information

Administratör Turun kaupunki
Publicerad 26.06.2015
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Turun kansallinen kaupunkipuisto. The maintainer of the dataset is Turun kaupunki. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 15.12.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Öppenhet



Rating

(9)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus