Site logo

Aineisto sisältää Turun kaupungin liikennemerkit ja niiden koordinaatit. Aineistossa on inventoituja merkkejä 36118, joista 3574 automaattitulkinnassa tunnistamattomia (Unclassified).

x X-koordinaatti y Y-koordinaatti z Z-koordinaatti stdx X-koordinaatin keskihajonta stdy Y-koordinaatin keskihajonta stdz Z-koordinaatin keskihajonta fid_ Yksilöllinen ID-numero signtype Merkkityyppi (Liikenneviraston liikennemerkistö) signtext Merkin teksti signdrager Merkin kiinnitystapa date_recor Cyclorama-tallennuspäivämäärä geometry_d Merkin katselukulma

Data och resurser

Mer information

Administratör Turun kaupunki
Administratörens webbplats http://data.turku.fi/
Publicerad 30.03.2016
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Turun kaupungin liikennemerkit. The maintainer of the dataset is Turun kaupunki. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 28.02.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(36)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus