Site logo

Turun kaupungin paikkatietoja - WFS-rajapinnan aineistojen kokeellinen latauspalvelu


Från sammanfattningen av detta dataset

WMS-rajapinta sisältää rasterikarttatasot mm. Turun pyöräteistä, bussireiteistä ja -pysäkeistä, kaupunginosista, postinumeroalueista sekä yleis- ja asemakaavoista. WFS-rajapinta sisältää...

Källa: Turun kaupungin paikkatietoja

Mer information

Fält Värde
Format GML
Koordinatsystem ETRS89/GK23FIN (EPSG:3877)