Site logo

Pysäköinti on olennainen osa kaupungin liikennejärjestelmää ja keskeinen tekijä kaavoituksessa ja rakentamisessa – sekä tilantarpeen että kustannusten vuoksi. Yhteiskunnan ja tekniikan murros vaikuttavat tulevaisuuden kaupunkiliikenteeseen ja pysäköintiin. Kaupunginhallituksen hyväksymissä pysäköinnin linjauksissa otetaan kantaa mm. kadunvarsipysäköinnin määrään ja sääntelyyn, asukaspysäköintiin sekä asemakaavojen pysäköintipaikkavaatimuksiinkin. Pysäköintivirhemaksun määrä on Turussa 60 euroa.

Päivitykset:

  • 29.4.2020 Pysäköintivirheet

Data och resurser

Taggar

Mer information

Administratör Turun kaupunki
Administratörens webbplats data.turku.fi
Publicerad 29.04.2020
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pysakointi
  2. https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pysakointi/pysakoinnin-linjaukset
  3. https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pysakointi/pysakointimaksut-ja-alueet
  4. https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pysakointi/maksut-ja-valvonta/pysakointivirhemaksu-ja-oikaisuvaatimus
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Turun kaupungin pysäköinti. The maintainer of the dataset is Turun kaupunki. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 12.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(34)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus