Site logo

Turun kaupungin tietojärjestelmäluettelo

Aineisto sisältää luettelon Turun kaupungin tietojärjestelmistä.

Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on ISO-8859-15. Jos kenttä sisältää puolipisteitä tai rivinvaihtoja, sen ympärille on laitettu lainausmerkit.

KENTÄT

 • Tunniste
 • Nimi
 • Tuotenimi (millä nimellä järjestelmää myydään)
 • Koodin lisenssi
 • Koodin omistaja
 • Toimittaja
 • Omistaja (organisaatio)
 • Käyttäjät (organisaatiot)
 • Käyttötarkoitus
 • Tietosisältö
 • Henkilörekisteriseloste (kyllä/ei)
 • Tiedonohjaussuunnitelma (kyllä/ei)
 • Elinkaari (betassa/pilotissa/tuotannossa/loppumassa)

Data och resurser

Taggar

Mer information

Administratör Turun kaupunki
Administratörens webbplats data.turku.fi
Publicerad 22.04.2020
Länkar med ytterligare information
 1. https://rekisteri.turku.fi/Saabe_data/faces/jarjest.xhtml
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Turun kaupungin tietojärjestelmäluettelo. The maintainer of the dataset is Turun kaupunki. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 07.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Öppenhet

Öppenhetsgraden har ännu inte definierats.

Rating

(30)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus