Site logo

Turun kaupungin tietojärjestelmäluettelo - Tietojärjestelmäluettelo


Från sammanfattningen av detta dataset

Aineisto sisältää luettelon Turun kaupungin tietojärjestelmistä. Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on ISO-8859-15. Jos kenttä...

Källa: Turun kaupungin tietojärjestelmäluettelo

Mer information

Fält Värde
Format CSV