Site logo

Turun keskustan pyöräreitit käyttäjiensä kokemina - Turun keskustan pyöräreitit käyttäjiensä kokemina SHP


Från sammanfattningen av detta dataset

Aineisto sisältää Turun yliopiston maantieteen kurssityössä eHarava-kyselytyökalulla kerätyt pyöräreitit Turun keskustan alueelta vektorimuotoisena aineistona. Pyöräreitteihin on liitetty...

Källa: Turun keskustan pyöräreitit käyttäjiensä kokemina

Mer information

Fält Värde
Format SHP, CSV, PDF