Site logo

Työpaikkasaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella

Aineisto sisältää Turun kaupunkiseudun työpaikkasaavutettavuusanalyyseja henkilöautolla, joukkoliikenteellä, polkupyörällä ja kävellen kuljettuna. Saavutettavuus on laskettu eksponenttimuotoisena etäisyysfunktiona keskimääräisestä matka-ajasta painotettuna työpaikkojen määrällä. Analyysi on tehty Digiroad 2013 -tieverkkoa ja yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2011 ruutuaineistoa hyväksikäyttäen. Tieverkkoaineistosta on hyödynnetty väylätyyppikohtaisia nopeusrajoituksia ja ruutuaineistosta on haettu työpaikkojen määrä. Aineisto soveltuu työpaikkasaavutettavuuksien arviointiin Turun kaupunkiseudun alueella.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats www.strafica.fi
Publicerad 17.01.2014
Grupper
Områden
Licens Other (Open)
How to reference Källa: Työpaikkasaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 12.07.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licens

Annat (öppna)
[Open Data]

ÖppenhetRating

(58)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus