Site logo

Varsinais-Suomen virkistyskohteet ja -reitit sekä retkeily- ja matkailukohteet

Aineisto on alun perin koottu osana Virkistä Dataa! -hanketta vuosina 2017 ja 2018, mutta se on jatkuvasti päivittyvä kokonaisuus. Timestamp-sarakkeen päivämäärätieto kertoo kunkin tietueen osalta päivitysajankohdan. Aineisto on kooste kunnille ja varsinaissuomalaisille ulkoiluun liittyville toimijoille suunnatusta kyselystä, LIPAS-aineiston sisällöstä, Metsähallituksen reitti- ja kohdetiedoista sekä Virkistä Dataa! -hankkeen keräämästä aineistosta.

Aineisto on Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan taustaselvitystietoa, mutta sen on tarkoitus palvella virkistys- ja retkeily- ja matkailun kehittämistyötä monella tavoin. Aineiston päivitys tapahtuu hajautetusti Virma-työkalun avulla. Rajapinnat toteutetaan tällä hetkellä muutaman kuukauden välein tehtävällä päivityksellä, mutta tavoitteena jatkossa on välittää rajapintatieto suoraan Virman tietokannasta.

Aineistoon kuuluvat: pistemäinen kohdeaineisto ja viivamainen reittiaineisto

Data och resurser

Mer information

Administratör Varsinais-Suomen liitto
Administratörens webbplats www.varsinais-suomi.fi
Publicerad 18.06.2018
Uppdaterad 18.03.2020
Länkar med ytterligare information
  1. https://virma.lounaistieto.fi/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Varsinais-Suomen virkistyskohteet ja -reitit sekä retkeily- ja matkailukohteet. The maintainer of the dataset is Varsinais-Suomen liitto. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 14.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(148)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus