Site logo

Aineisto sisältää yhteysalusten reitit viivamaisena aineistona sekä yhteysaluslaiturit, lauttalaiturit, tielaiturit ja yksityistielossit pistemäisenä aineistona. Aineisto kattaa koko Suomen.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats www.ely-keskus.fi
Publicerad 25.09.2014
Grupper
Områden
Licens Other (Open)
How to reference Källa: Yhteysalusreitit ja laiturit. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 13.08.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licens

Annat (öppna)
[Open Data]

ÖppenhetRating

(72)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus