Site logo

Aaltopoiju.fi

Hiski Nuortie - Publicerad 5.3.2018 - Uppdaterad 22.5.2019

1.0
(1)
  1. 2018-03-05-080424.305129aaltopoijulogo2.png

"Aaltopoiju.fi visar nästan i realtid observationsdata från vågbojen beläget i Östersjön. Man erhåller även vind-,havsvattenstånd- och väderobservationer, samt våg-,vind-,havsvattenstånd- och väderleksprognos. All information är baserad på öppen erhållen data."

Öppen data som använts i applikationen

Det finns inga datasets kopplade till detta applikationen

comments powered by Disqus