Avoimen datan ekosysteemi

Julkisten tietovarantojen avaaminen on kansainvälinen, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta käynnistynyt ilmiö, joka on levinnyt nopeasti ympäri maailmaa. Suomi on yksi edelläkävijöistä julkisen tiedon avaamisessa. Lounaistieto toimii alustana erityisesti Lounais-Suomen datan avaamiselle.

Avoin data maailmalla

Open Knowledge International -verkosto edistää tiedon avaamista ja hyödyntämistä ympäri maailmaa. Esimerkiksi HRI-datakatalogi pyörii Open Knowledge Internationalin CKAN-alustalla.

Open Knowledge Internationalin Global Open Data Index mittaa eri maiden julkisen tiedon avoimuutta.

Maailman avoimen datan portaalit kartalla.

European Data Portal kokoaa yhteen EU-maiden tietoaineistoja. Lähitulevaisuudessa Lounaistiedon kautta avatut aineistot kopioituvat sinne automaattisesti avoindata.fi:n kautta.

Avoin data Suomessa

Valtio

Avoindata.fi on koko Suomen kattava, Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä keskitetty datakatalogi. Pian valmistuvan linkityksen kautta Lounaistiedossa avatut tietoaineistot kopioituvat automaattisesti avoindata.fi:hin.

Kunnat ja kaupungit

Lounaistieto sisältää Lounais-Suomea koskevia tilastoja, avointa dataa ja karttoja.

Helsinki Region Infoshare on pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen dataportaali.

Oulun dataportaali

Tampereen dataportaali

6Aika Kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategiassa on avattu tietovarantoja ja rakennettu yhtenäisiä rajapintoja Suomen kuuteen suurimpaan kaupunkiin.

Avoimen datan yhteisöjä

Open Knowledge Finland on rekisteröity, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on osa kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. OKF edistää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon hyödyntämistä Suomessa.

{API:Suomi}-Facebook-ryhmässä keskustellaan avoimesta datasta, rajapinnoista, API-lähtöisestä tietojärjestelmäsuunnittelusta ja liiketoiminnasta (API Economy), alan standardeista ja muusta asiaan liittyvästä.

Finnish Open Data Ecosystem -Facebook-ryhmä on aktiivinen avoimesta datasta kiinnostuneiden ihmisten verkosto.

 

Lähde (tekstiä muokattu): Helsinki Region Infoshare