Aineiston käyttäjälle

Opas datan hyödyntämiseen

17.05.2018
Kaikki hyötyvät avoimesta datasta Datakatalogeista löytyvää avointa dataa voi hyödyntää lukemattomin tavoin: esimerkiksi päätöksenteon tukena, numerodataa havainnollistavina visualisointeina, karttavisualisointeina tai datajournalistien tarinoina. Dataa voi hyödyntää kuka tahansa, journalisteista ja...

Paikkatietoaineistojen rajapinnat

14.05.2018
Rajapintatekniikoiden avulla saat tietoaineistot käyttöön eri palveluihin. Pisimmälle kehittyneimpiä tiedonvälitysrajapintoja ovat paikkatietoaineistojen välitykseen toteutetut standardit. Yleisesti käytössä olevat paikkatietoaineistojen rajapintatekniikat ovat nimeltään WMS (Web Map Service) ja WFS...