Mitä Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa saavutettiin?

Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja Lounaistieto olivat vuosina 2014-2017 mukana Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisessä 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa. Hankkeen tärkeimpiä tuloksia olivat tietovarantojen harmonisointi ja avaaminen, toimivien yhteistyömallin syntyminen sekä kaupungeissa alkanut toimintakulttuurin muutos. Lisäksi yleistä tietoisuutta datan avaamisen eduista vahvistettiin koko hankkeen ajan.

Hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta voit tarkastella infograafista tai tutustumalla databusiness.fi -sivuilta löytyvään, Owal Groupin laatimaan loppuarviointiin. Kannattaa katsoa myös video, jossa kärkihankkeen hankepäällikkö Matti Saastamoinen ja Espoon kaupungin ict-johtaja Matti Franck puhuvat muun muassa datan avaamisen sisällyttämisestä osaksi kaupunkien strategioita ja normaalia toimintaa.

Datan avaaminen kaupungeissa jatkuu, samoin kuin sen hyötykäyttö esimerkiksi yritysten, kansalaisten sekä julkishallinnon toimesta. Hankkeessa rakennetulta pohjalta on hyvä jatkaa alueellista ja laajempaakin yhteistyötä avoimen datan parissa!