Paikkatietoaineistojen rajapinnat

Rajapintatekniikoiden avulla saat tietoaineistot käyttöön eri palveluihin. Pisimmälle kehittyneimpiä tiedonvälitysrajapintoja ovat paikkatietoaineistojen välitykseen toteutetut standardit. Yleisesti käytössä olevat paikkatietoaineistojen rajapintatekniikat ovat nimeltään WMS (Web Map Service) ja WFS (Web Feature Service). Lounaistieto palveluun kootaan avoimia rajapintalinkkejä, joiden aineistot ovat kaikkien halukkaiden saatavilla. Jotta saat rajapinta-aineiston omaan paikkatieto-ohjelmistoosi käyttöön, kopioi haluamasi rajapinnan URL-linkki ja lisää se paikkatieto-ohjelmasi avulla kartta-tasoksi. Jokaisella ohjelmalla on omat ohjeensa rajapinta-aineiston liittämiseen tasoksi työtilaan.

WMS eli Web Map Service

WMS on yksi Open Geospatial Consortiumin eli OGC:n on määrittelemiä paikkatietoaineistojen välittämiseen tarvittavia standardeja. WMS rajapintatekniikan avulla tuotetaan vektori- ja rasteripaikkatietoaineistoista dynaamisesti paikkatiedollista kuva-aineistoa.

Paikkatietoaineistosta muodostetaan kuva halutussa formaatissa (esim. png/jpg/gif). Tähän kuvaan liittyy tieto sen spatiaalisista ulottuvuuksista, sisällöstä ja metatiedoista, mutta sitä ei pidä sekoittaa alkuperäiseen paikkatietoaineistoon. WMS onkin vain tapa välittää aineiston sisältämää tietoa, ei itse alkuperäinen tiedosto ja se soveltuu näin hyvin taustakartta-aineistoksi ja karttapalveluiden käyttöön.

Jotta WMS rajapinta voidaan toteuttaa, tarvitaan palvelin, jonka kautta aineistoa välitetään saataville. Palvelimelle pitää asentaa jokin WMS rajapintaa välittävä palvelu, joita tällä hetkellä on olemassa useita niin maksullisia kuin ilmaisiakin (ArcGIS Server, MapServer, GeoServer jne.).

WMS-aineistoja voidaan kysellä käyttämällä joko asiakasohjelmaa, eli client:iä, tai tekemällä kyselyt Internet-selaimen osoitekentässä (URL:n avulla). Asiakasohjelma ottaa vastaan WMS-tasot tekemällä palvelimelle kyselyn ja hakemalla tulokset näytettäväksi työtilaan.

Esimerkkinä WMS-rajapinnasta Varsinais-Suomen maakuntakaava.

WFS eli Web Feature Service

WFS on nimensä mukaisesti vektoriaineistojen tietojen välittämiseen soveltuva rajapintatekniikka. WFS -kyselyt eivät palauta kuvaa WMS:n tavoin, vaan tiedot saadaan XML-skeemana, joka asiakaspäässä vastaanotetaan vektorimuotoisena paikkatietoaineistona.

XML eli Extensible Markup Language on kehitetty etenkin tiedon välitykseen. WFS tekniikan avulla aineiston osia voidaan hakea omaan käyttöön esimerkiksi tietyltä alueelta. Aineistolle voidaan tehdä kysely, jonka tulos voidaan tallettaa itselleen. Jos kyselyn tuloksena saatuja tietoja halutaan muuttaa, poistaa tai lisätä suoraan aineistontoimittajan palvelimelle, tarvitaan näihin toimintoihin aineistontoimittajan suunnalta pääsy. Tällöin tekniikkaa kutsutaan transactional WFS:ksi (WFS-T).

ATOM-syöte

Aineistojen latauspalveluita on toteutettu myös syötteenä. ATOM on alunperin uutistietojen toteutukseen liittyvä syötetyyppi, mutta esim. INSPIRE-direktiivin toteutusta varten on alettu käyttämään ATOM-syötettä aineistojen välitykseen. Lounaispaikan ATOM-syötteet (sisältää maakuntakaavojen sekä kuntien INSPIRE-aineistot).