Verkosto

Verkosto

Tietoa tuotetaan suunnattomat määrät, mutta miten se saadaan mahdollisimman monien käyttäjien hyödynnettäväksi? Lounais-Suomen avoimen tiedon verkoston tavoitteena on tiedon mahdollisimman avoin saatavuus. Verkosto edistää laajasti paikkatietojen ja avoimen datan hyötykäyttöä, jolloin esimerkiksi kansalaiset ja yritykset voivat vapaasti hyödyntää avoimia tietoaineistoja omassa toiminnassaan. Toiminnan tavoitteena on alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja liiketoiminnan edellytysten parantaminen.

 

Datan avoimuus on digitalisoituneessa yhteiskunnassa tärkeässä roolissa, ja avoin data tulee olemaan keskeinen raaka-aine ja arvonlisäyksen lähde. Avoimen datan kansantaloudellista merkitystä kuvaa esimerkiksi VTT:n selvitys, jonka mukaan liikennetietoa tarjoavat Trafin tietokannat tuovat Suomen kansantalouteen jopa 100 miljoonan euron vuotuisen arvonlisän.

Verkoston keskiössä on aluetietopalvelu Lounaistieto, jonka taustalla toimivat Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto, Turun kaupunki, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi yhdessä Yrkeshögskolan Novian kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat myös Avoin Satakunta, Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja maakuntamuseo, alueen kunnat ja Turku Science Park Oy. Yhteistyötä tehdään avoimen datan toimijoiden kanssa myös kansallisella tasolla. 

Alueella on käynnissä useita hankkeita, joihin avoin data liittyy. Näitä ovat esimerkiksi Open DaaS, DigiPort, Virkistä dataa ja Tapahtumien digiloikka.

Tervetuloa mukaan julkaisemaan ja hyödyntämään dataa!

 

Yhteyshenkilöt

 

Etusivun kaupunkikuva: Turun kaupunki