Opas datan avaamiseen

1. Valitse avattava data

Jos samaa Excel-taulukosta tehdään tietopyyntö kerta toisensa jälkeen, on järkevää julkaista se avoimena datana. Parhaassa tapauksessa säästät omaa aikaasi ja helpotat muiden työtä.

Laajamittainen kaupunkidatan avaaminen kannattaa aloittaa lakisääteisen tietojärjestelmäluettelon julkaisusta. Luettelon avulla saa nopeasti käsityksen siitä, mitä dataa on ja mitä siitä voidaan avata. Datan hyödyntäjille luettelo antaa mahdollisuuden datanavauspyyntöjen tekemiseen.

2. Oikeudet kuntoon

Jotta dataa voidaan hyödyntää mahdollisimman helposti, hyödyntäjä tarvitsee siihen lailliset ja selvästi ilmaistut oikeudet. Mahdollisimman laajat oikeudet kannustavat tiedon hyödyntämiseen.

Suurin osa julkishallinnon datasta on julkisuuslain perusteella julkista. Ennen julkaisua kannattaa kuitenkin varmistaa, etteivät tekijänoikeudet rajoita aineiston luovuttamista ja ettei data loukkaa kenenkään yksityisyydensuojaa.

Avatulle datalle tulee määritellä käyttölupa, jossa kerrotaan, miten dataa saa käyttää. Julkisen hallinnon suositus (JHS 189) avointen tietoaineistojen käyttöluvaksi on kansainvälinen Creative Commons Nimeä 4.0. Selkeä ja standardoitu käyttölupa vähentää niin datan julkaisijan kuin hyödyntäjienkin työtä.

3. Julkaise

Datan avaamisessa kannattaa lähteä rohkeasti liikkeelle. Julkaise data ensin omalla verkkopalvelimellasi. Mikäli mahdollista, kannattaa organisaation nettisivujen hakemistorakennetta muuttaa siten, että avatulle datalle on olemassa oma sivu, hakemistorakenteesta riippuen esimerkiksi “organisaatio.fi/data” tai “data.organisaatio.fi”.

Avattava tiedosto kannattaa nimetä alusta asti tarpeeksi informatiivisella tavalla, jotta sitä ei tarvitse jälkeenpäin muuttaa. Myöskään tiedostojen URL:ia ei pitäisi muuttaa jälkeenpäin. Kannattaa siis miettiä hyvä osoiterakenne etukäteen ja pitäytyä siinä.

Jos datasi liittyy lounaiseen Suomeen, se voidaan lisätä Lounaistiedon dataportaaliin. Ennen tietoaineiston latauslinkin ja metatietojen ilmoittamista voit tutustua Datan avaajan pikaoppaaseen ja Datan avaajan tarkistuslistaan.

4. Tee tunnetuksi, kerää palautetta

Avoimella datalla on arvoa vasta, kun sitä käytetään. Tee data-avauksiasi tunnetuiksi sekä suurelle yleisölle että avoimen tiedon aktiiveille ja kerää palautetta tiedon hyödyntäjiltä esimerkiksi avoimeen dataan liittyvissä facebookryhmissä (Finnish Open Data Ecosystem, Open Data Turku).

Lähde (tekstiä muokattu): hri.dataportaali.com

 

Kuva: Arian GolGiri CC BY 2.0