Viimeisimmät päivitykset

Päivitykset ajalla 10.11.2019-10.12.2019.

  • Maakuntakaavojen suojelumerkintöjen WMS-palvelu

    Maakuntakaavojen suojelumerkinnät on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Suojelukohdemerkinnät aluevarauksina, osa-alueina, viivoina ja pisteinä, Suojelualueiden aluevaraukset, Luonnonsuojelualueiden aluevaraukset, Muinaismuistoalueiden aluevaraukset, Rakennussuojelualueiden aluevaraukset, Muut suojeluarvoja sisältävät kaavamerkinnät aluevarauksina, osa-alueina, pisteinä ja viivoja.

  • Maakuntakaavojen virkistyskäyttömerkintöjen WMS-palvelu

    Maakuntakaavojen virkistyskäyttömerkinnät on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Virkistyskäyttömerkinnät aluevarauksina, osa-alueina, viivoina ja pisteinä.

  • Maakuntakaavojen tuulivoimamerkintöjen WMS-palvelu

    Maakuntakaavojen tuulivoimamerkinnät on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Tuulivoima-alueet aluevarauksina ja osa-alueina, Tuulivoimalat pisteinä, Energianhuollon alueet aluevarauksina ja Energianhuollon alueet ja energianhuollon/-tuotannon kehittämisvyöhykkeet osa-alueina, viivoina ja pisteinä.