Data till användaren

Guide till att använda data

14.05.2018
Hur utnyttja öppna data? Mjukvaruutvecklare, journalister, forskare och aktiva medborgare har stor nytta av kataloger och databaser med offentliga data. Att befatta sig med öppna data är inte så svårt som man eventuellt kunde tänka sig! Öppna data har inga gränser – vem som helst kan använda dem för...