Vad är öppna data?

Vad är öppna data?

14.05.2018
Med öppna data avses ofta offentlig information som har gjorts gratis tillgänglig för vem som helst att använda. Trots det publicerar även företag, andra organisationer och medborgare öppna data. Öppenheten av data betyder i praktiken att data har gjorts användbara så enkelt som möjligt för vem som...